Chiến lược VNI

Em dự báo thị trường sẽ có hồi trong tối đa là t+2 có nghĩa là hôm qua tơi thứ 2 tuần sau .
sau đó sẽ có đợt giảm trở lai , và đợt giảm đó khả năng cao bục thủng luôn 1150
nên anh chị em tranh thủ canh hạ hết hàng dần cho em.
Cứ hồi mạnh là mang hàng ra bán dần cho tới hết
clear toàn bô danh mục
Vì thị trường nếu như vào kịch bản thủng luôn 1150 thì sẽ phải mất thời gian khá lâu để có thể quay trở lại tăng
và nếu thủng luôn 1150 thì chúng ta cũng sẽ có thể có kịch bản về tận 1120
Anh chị em quyết liêt clear danh mục nhé
Ngừng khuyến nghị mua mới