Chiến tranh kết thúc thì múc cổ nào

:white_check_mark: :white_check_mark: NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 14/3 - CỔ PHIẾU ĐẦU CƠ BỊ BÁN THÁO - DÒNG TIỀN SẼ QUAY VỀ NHÓM DẪN DẮT

  • Nội dung chính:
  • Nhận định tuần giao dịch 14/3
  • Cổ phiếu đầu cơ bị bán tháo
  • Dòng tiền sẽ quay về nhóm dẫn dắt