Chiều nay 29/11 tăng..bằng bằng

,

ai trùng suy nghĩ cho 1 like nha.thanks

4 Likes

Dow jone FT đang tăng hơn 200 điểm kìa!

1 Likes

TTH gom sắp xong chưa

1 Likes

TT Tăng rồi anh em nhé

đoán chuẩn

Bác đúng là Gia Cát Dự

2 Likes