Chiều phiên 16/7

, , , , , , , , ,

Chiều nay nhóm bđs khu công nghiệp bắt đầu nổi sóng, nhiều mã bứt phá mạnh như: GVR, LHG, SIP, KBC.

SZC tăng trần sau thông tin Sonadezi Châu Đức lãi 6 tháng vượt 7% kế hoạch năm.

HDG cũng là một mã bất động sản tiềm năng có thể theo dõi.

SZC vừa cutloss xong :slight_smile: