CHiều TT hồi ae yên tâm bán đổ bán tháo mất hàng

CHẮC 90% LÀ VẬY HÀNG CP vac xin vẫn cứng ngắc DBT DDN CDP DVN
VIC cp sản xuất vacxin
TCH blue trong vn30 chưa hề lên
SHI SHA EPS 800 d 1 thằng 28 một thằng có 6 @All SHA TIN TỐT
MSB chia ctuc 30% tháng 6 này .MSB là dn ngân hàng rất tốt nới room 30% chưa lên nhiều cp mới lên từ 25 trong khi cp ngân hàng tăng 50-100% thiệt thoài MSB quá

1 Likes

hồi nhanh

bảng điện đứng rồi, tắt máy đợi ngày mai hồi thôi :))

Mai tha hồ mà xem bán tháo thế này là họ chốt lãi chứ ko phải chốt lỗ nhé. Cẩn thận chốt lỗ bank và thép thì mới hiểu đầu tư họ khác đầu cơ nhé.

mai lại ngon tiền vào LTG khiếp quá