Chỉnh lào

Hạ nhiệt mấy cái đầu nóng lào

1 Likes

Dự chỉnh bn point bác ơi? :cold_sweat:
em là em sợ lắm vì em vẫn xa bờ ạ

1 Likes

Xíu thôi hà

2 Likes

Thi chạy Lào

1 Likes

Xách Mông lên chạy lào

1 Likes

Vâng bác! :blush:

1 Likes

Chời! xách mông chạy thì em biết nàm thao đây? :cold_sweat:
Bác đừng hù em

1 Likes

:rofl:

Quăng guốc dép mà chạy lào

Trong 36 miếng thượng thừa công phu
Món Ù té quyền là cao siêu nhất :rofl:

Chạy chưa :rofl:

Thôi xong SJF múa bên trăng hú hú

FLC nữa haizzza

1 Likes

Chạy thì Lào :rofl:

Thôi đóng bảng đi chơi :rofl:

1 Likes

chưa bác
xe cộ hỏng hết rồi
TDC em đu 24 giờ còn 21
em nằm hưởng thụ hấp diêm ạ :cold_sweat:

1 Likes

:rofl:

Chán Ck dồi
A đi chơi đây :rofl:

1 Likes

sắp chỉnh xong rồi
về đi bác!!!

1 Likes

Chưa xong phái sinh chưa rớt mạnh được đâu.

2 Likes