Chính Sách Quản Lý Giá: Hướng Đi Tương Lai Cho Thị Trường Tiêu Dùng

Nhìn từ vấn đề chính sách quản lý giá, đặc biệt là điều hành giá xăng dầu trong nước và các bất cập trong Luật Giá 2023, cần tháo gỡ những nút thắt để thị trường tiêu dùng trở nên dễ thở hơn. Việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước đang đối mặt với áp lực từ giá thế giới đang tăng cao, với dự báo có thể đạt đến mức 100 USD/thùng.

Hiện Bộ Công Thương đang cùng các bộ ngành, đơn vị liên quan xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu để thay thế các nghị định hiện hành, nhằm tạo điều kiện cho thị trường hoạt động hơn theo cơ chế thị trường. Mục tiêu là tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự quyết định giá bán, nhưng không cao hơn mức quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, như việc không cập nhật đầy đủ các chi phí thực tế trong chuỗi cung ứng xăng dầu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Cần thiết phải tháo gỡ những nút thắt này và di chuyển đến một cơ chế quản lý giá linh hoạt hơn, tiếp cận giá thị trường thế giới và giảm sự can thiệp của cơ quan nhà nước.

Tổng hợp: thời báo kinh doanh