Chợ đã chuyển pha chưa

Blue giữ nhịp chỉ huy…
Mid pen ca vũ, hát hò :grinning:

3 Likes

chuyển pha ngon và thơm thính lắm rồi

1 Likes

mid pen hát hò xanh

2 Likes

Anh Hói ơi!

Sao bn

2 Likes

TVN sao rồi bác hói? nên tích thêm ko?

giá rổ cụ sao

em múc giá trần hqua rồi

Giá rổ ban đầu của anh tận 6.5…
Thích thì nhích thôi :grinning:

1 Likes

Anh đánh sì teen rộn ráng ghê ạ :

Đúng là mid pen quẫy

1 Likes

qua chơi s99 cũng hay

1 Likes

Bác lại có mặt cả S99 ah bác hói

Qua thấy bctc quý 4 khá ngon nên vào trade thôi
S99-SCI mẹ con mà :grinning:

3 Likes

Chợ chuyển pha ghê thặc

3 Likes

xác nhận chuyển kênh

1 Likes

:call_me_hand:

1 Likes

Lâu lắm rồi em mới thấy dòng Sông Đà CE anh ạ, S99

Vàng ảnh vàng anh mà hót thì líu lo lắm ạ :innocent:

Anh là người lái đò trên Ba Cô mà chức danh vẫn là: Thành viên mới á :sunglasses: