Chờ một thế kỷ sống lại - Chờ BĐS Thế Kỷ CRE sống lại

em đã vào cre nha anh :smiley:

3 Likes

Ngồi im chờ trời sáng thôi em.
Hàng anh PR thường đoạn đầu hay đỏ lắm. Dễ mua.

4 Likes

Chiều mà lại dính phiên goắt-sờ-ao -55p->-60p thì vào hàng gì cũng…mất Tết trung thu! Ae nên đừng nhìn thôi. Nhưng khổ nỗ khi đứng nhìn, các anh lại…kéo!?

3 Likes

Cần lắm lực bán mạnh hơn để thủng MA100 luôn. Anh chờ.

3 Likes

Em cũng đang đợi điểm đó để nhập ít hàng :smiley:

1 Likes

Em nó nhỏ mà có võ nha mọi người.

3 Likes

Ngày về mệnh không còn xa :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

Ơ… chẳng lẽ mai sao em?

4 Likes

Chờ vượt đỉnh chứ a, đỉnh là 11 :smile:

2 Likes

Hả? Lại phán vu vơ mà trúng thiệt. :grin:

1 Likes

Trên dòng mục tiêu hình như anh có nói giá mà ta.

2 Likes

E có thấy nhg nó hơi dài, e đang tính nhịp này thôi :smile:

3 Likes

Nhịp này vượt định mệnh rồi muốn mần gì mần nha em.
Chia cổ tức thì cũng phải như giá mục tiêu.

4 Likes

Vưng anh :smile:

2 Likes

Chào bác nguoituyet, mình là newbee, bác cho mình follow pic này nhé. Cảm ơn bác và mọi người

3 Likes

Mình trót mua CRE từ giá 10.2 định cắt lỗ nhưng gặp pic này của bác mình sẽ giữ lại và mua thêm. Hy vọng theo bác nắm giữ gỡ lại

1 Likes