Cho những ai còn thắc mắc về 290ha Phú Quốc của SCR

Dự án đó trước do Cty Toàn Hải Vân tiếp nhận nhưng đến 2018 SCR đã mua lại 80% vốn hoá của Toàn Hải Vân là tiếp nhận lại dự án 290ha Phú Quốc hiện tại đang là giai đoạn 1 của dự án, do thực hiện toàn bộ dự án tốn rất nhiều kinh phí nên 2022 sẽ tăng vốn để tiếp tục làm nốt .

1 Likes

nghe báo có mà bán bò mua cuốc! chỉ ra việc MA này trên BCTC giúp mình

Hì vậy đợi quý 1 2022 nha nào rõ ràng rồi mua

Tôi đã mua và đã ra vào nhiều lần. Lần đầu vào còn giá 9. Giờ vẫn đang cầm. Và sẽ tiếp tục tích sản khi có tiền mới. Nhưng thấy các bác nói thế ko đúng lắm nên trao đổi thôi. Tinh thần cầm nhưng phải khách quan và trung thực.