Cho vài mã cổ trên upcom giá có nhân 3, nhân 5 tk

các anh em vài mã upcom, cổ tức đều, tăng trưởng mạnh. Có thể nhân 2 trong 1 năm nhé anh em. Ưu tiên giá cp trên 5k nhé. Cảm ơn ! ve9, LMH các anh em cho ý kiến BVG,ABI c69 cho đầu tư dài hạn

2 Likes

C69 mốc 2x là khả thi :slightly_smiling_face:

Không chơi AFX thì hơi phí cụ ơi

qua tết chơi nhé

Qua tết cụ mua giá 20 à kkkkk

có phải thắng vẹo thật không đấy
tưởng sang GTN làm rồi

1 Likes

C69 đầu tư dài hạn rất đúng!

HU4 được không bác ?

Thấy sóng sánh mấp mô thì tham lam tí bác