Chơi cổ phiếu phải biết danh sách cổ phiếu quan trọng này!

Chơi cổ phiếu phải biết danh sách cổ phiếu quan trọng này!

DANH SÁCH CỔ PHIỂU LOẠI 1, LOẠI 2:

● Cổ phiếu loại 1 là cổ phiếu trụ, đại diện cho nước VN, đại diện cho chỉ số chứng khoán VN: BVH, GAS, VNM, MSN

● Cổ phiếu loại 2 là cổ phiếu lớn, đại diện cho doanh nghiệp ưu tú của nước Việt Nam như:

1, Cổ phiếu bank: BID, STB, MBB, VCB,TCB, CTG

2, Cổ phiếu chứng khoán: SSI, HCM

3, Cổ phiếu cao su: CSM, DRC

4, Cổ phiếu thép: HPG, HSG

5, Cổ phiếu hàng không: HVN, VJC,

6, Cổ phiếu bất động sản lớn: VIC, CTD, VHM

7, Cổ phiếu dầu khí: PVD

8, cổ phiếu công nghệ: FPT

-10 cổ phiếu ảnh hướng lớn nhất đến chỉ số VN-Index

2 Likes

Lúc này Vn-Index đang ở 1034 múc tất cả mã nào trong danh mục này đều lãi 30%. tranh thủ đi ae