Chủ đề: Ai là người mua VRE và ghi nhận tài sản ngầm

Triển vọng đầu tư

• VRE dự kiến bàn giao khoảng 100 căn shophouse tại dự án ở Đông Hà Quảng Trị vì thế có thể sẽ có ghi nhận khoảng này.

• Tài sản ngầm của VRE: giá vốn của các tài sản cho thuê vẫn được ghi nhận là giá gốc tại thời điểm trong quá khứ thay vì cập nhật theo giá thị trường. Như vậy, giá trị tài sản ngầm của VRE phải được định giá ở mức cao hơn hiện tại

• VIC thông báo bán phần vốn góp lên tới 100% vốn điều lệ trong pháp nhân trung gian nếu hoàn tất tỷ lệ sở hữu của VIC tại VRE sẽ giảm về 18-19% vốn điều lệ. • Đang có tin đồn về việc MSN hoặc Berjaya (khi giám đốc Berjaya ứng tuyển vào HĐQT VRE) mua lại VRE

• Động lực chính: thỏa thuận bán vốn tại VRE sẽ tác động tích cực cùng hoạt động kinh doanh, việc áp lực bán lan sang từ VIC giờ đã giảm đáng kể cũng sẽ giúp các NĐT tập trung nhiều hơn vào các yếu tố cơ bản. Và ghi nhận các giá trị tài sản ngầm.

Tăng trưởng LNST

• Tăng trưởng LNST 2024 = 50% YoY

Định giá: 36.000đ/cp

• VIC tuyên bố bán 41,5% cổ phần tại VRE

• NĐT sẽ tập trung hơn vào câu chuyện của VRE - ít quan tâm đến tình hình của VIC - VRE sẽ có thể được định giá trở lại ở mặt bằng cao hơn.

Rủi ro

• Khả năng thực hiện việc chuyển nhượng vốn cũng như vẫn còn áp lực bán liên quan đến lợi ích còn lại của VIC tại VRE và thiếu thông tin bên mua.

Link mở tài khoản tại HSC Mở tài khoản chứng khoán online - Nhận ngay số đẹp phát tài phát lộc