Chu kỳ tăng của HSG, HPG bắt đầu. Mua và có tiền chơi Tết 2023

HPG, HSG giảm về mức hỗ trợ mạnh
Cuối phiên bị đè gom giá thấp, lệnh bán yếu ớt
Các chỉ báo kỹ thuật RSI, stoch đang ở đáy

HSG mua giá 11,1 - 11,8

HPG mua giá 17,5 -18,5

Lời 22%

3 Likes

hôm nay canh mua

đặt mua HSG giá 11,2 - 11,6

HPG đặt mua giá 17,6 - 18,3

1 Likes

lệnh mua giá thấp nhiều

NVL sao rồi thớt?

khả năng mai tăng mạnh

1 Likes

Chủ pic vất vả quá

HSG đã tím rồi

tin gì thế

Giá thép đang mút chỉ; Trung Quốc nó mở hoàn toàn 8/1 thì còn khủng khiếp nữa. Bị dồn nén lâu quá rồi

1 Likes

TQ mở cửa thì giá sắt thép bay cao. Hy vọng hsg trở về thời hoàng kim

lệnh mua HSG nhiều quá

1 Likes

Ngon rồi, tập trung vào SSI, HPG


Chốt bảo vệ, bốt bảo vệ, cabin bảo vệ, nhà vệ sinh công cộng

1 Likes

lệnh lớn vào khá

khỏe quá

thành công bắt đáy

Kết NAV rùi nhịp hồi kỹ thuật cũng xắp hết bác quá lạc quan dễ để anh em đu đỉnh lắm :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

dòng tiền mua nhiều

mua xong rồi ngồi xem thôi

1 Likes