Chủ nợ phải chịu thiệt hoán đổi 212 tỷ nợ thành cổ phiếu

CTCP Nhựa Đông Á (DAG) vừa tiến hành hoán đổi khoản nợ 212 tỷ
đồng sang thành cổ phần thiệt hơn 2,6 lần cho chủ nợ so với giá thị trường.

CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) phải hoán đổi 212 tỷ tiền nợ thành cổ
phiếu
CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) vừa công bố tài liệu dự kiến trình
ĐHĐCĐ 2023 với nhiều thông tin đáng chú ý, trong đó phải kể đến mục tiêu
sản xuất kinh doanh trong năm cùng kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn
điều lệ.
Trong đó đáng chú ý nhất đó là phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để
hoán đổi khoản nợ lên tới 212 tỷ đồng. Cụ thể thì HĐQT của Tập đoàn Nhựa
Đông Á đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho chủ nợ để
hoán đổi nợ trong năm 2023.
image

Nhựa Đông Á (DAG) chủ nợ 212 tỷ đồng phải chịu hoán đổi nợ thành cổ phần, chịu thiệt 2,6 lần so với
thị trường (Ảnh TL)

Tổng số nợ hoán đổi là 212 tỷ đồng bao gồm khoản nợ: 100 tỷ đồng đối với
ông Phạm Ngọc Hinh, ngày đến hạn thanh toán là 27/3/2025; khoản nợ 2 tỷ
đồng với ông Nguyễn bá Hùng, ngày đến hạn thanh toán là 3/11/2023; khoản
nợ 110 tỷ đồng với ông Nguyễn Bá Hùng, ngày đến hạn thanh toán là
27/12/2024.
Với các khoản nợ này, HĐQT của công ty đã quyết định phát hành cổ phiếu
để hoán đổi các khoản vay trên với số lượng tối đa không quá 21,2 triệu cổ
phiếu. Mệnh giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với giá trị
212 tỷ đồng.
Như vậy, sau khi hoán đổi, ông Phạm Ngọc Hinh sẽ nhận về 10 triệu cổ phiếu,
còn ông Nguyễn Bá Hùng nhận 11,2 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của công ty
theo đó sẽ tăng lên mức 807,6 tỷ đồng. Số cổ phần chuyển đổi này sẽ bị hạn
chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Lợi nhuận 3 năm liền èo uột, phải hoán đổi nợ thành vốn cổ phần nhưng vẫn
đặt mục tiêu 2023 tăng mạnh

Về tình hình kinh doanh của Nhựa Đông Á thì trong giai đoạn 4 năm trở lại
đây, đơn vị này liên tiếp thi nhận lợi nhuận ở mức èo uột bất chấp doanh thu
vẫn tăng trưởng đều.
Cụ thể thì trong năm 2019, Nhựa Đông Á đạt doanh thu 1.635,4 tỷ đồng
nhưng lợi nhuận mang về lên tới 53,2 tỷ đồng. Trong khi đó 3 năm tiếp theo
từ 2020 đến 2022, doanh thu liên tục tăng trưởng, từ 1.756,9 tỷ đồng lên mức
2.244,1 tỷ đồng trong năm 2022. Tuy nhiên lợi nhuận thì chỉ ghi nhận ở mức
9,8 tỷ đồng trong năm 2020, và giảm xuống chỉ còn 7,4 tỷ đồng trong năm
2022.
Theo mục tiêu kinh doanh năm 2023 vừa được Nhựa Đông Á đặt ra thì doanh
thu dự kiến 2,248 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất cũng chỉ ở mức 22
tỷ đồng, dù tăng tới 55% so với năm trước nhưng vẫn chưa thể phục hồi lại
như năm 2019.
Có thể thấy rằng trong 3 năm liền, kết quả kinh doanh của Nhựa Đông Á
không mấy sáng sủa, thêm vào đó là khoản nợ lên tới 212 tỷ đồng, cao gấp
28,6 lần so với lợi nhuận năm 2022 đạt được, công ty cũng đã phải hoán đổi
khoản nợ này thành cổ phần chứ không tiến hành trả nợ theo cách thông
thường.

Mệnh giá cổ phiếu hoán đổi cho khoản nợ 212 tỷ đồng cao gấp 2,6 lần so
với giá thị trường

Về diễn biến giá cổ phiếu DAG thì trong phiên giao dịch ngày 16/3/2023, cổ
phiếu DAG lại chỉ được giao dịch ở mức giá 3.810 đồng/cổ phiếu. Có thể thấy
rằng mức giá hoán đổi của cổ phiếu DAG dành cho các chủ nợ đang cao tới
hơn 2,6 lần so với giá thị trường.
Với cùng số tiền nợ này, các chủ nợ của DAG có thể mua được lượng cổ
phiếu cao hơn gấp 2,6 lần so với lượng cổ phiếu hoán đổi mà công ty Nhựa
Đông Á đưa ra cho họ. Thậm chí với lượng cổ phiếu mua trên thị trường, họ
còn có thể giao dịch được luôn chứ không bị hạn chế chuyển nhượng sau 1
năm như thế này.
Vậy vì đâu mà các chủ nợ của Nhựa Đông Á lại phải chịu thiệt, nhận hoán đổi
khoản nợ 212 tỷ đồng lấy lượng cổ phiếu ít hơn tới 2,6 lần so với thị trường
hiện tại?