Chủ tịch chứng khoán DNSE: 'Khi đặt ra một kế hoạch, chúng ta thường rất tham vọng'

Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán DNSE, ông Nguyễn Hoàng Giang, đã chia sẻ về triển vọng của công ty trong việc phát triển nền tảng chứng khoán và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho nhà đầu tư. Ông cho biết rằng việc IPO online là một việc bình thường, nhưng thể hiện sự tiên phong của DNSE khi hướng đến sự đơn giản và thuận tiện cho nhà đầu tư. Hiện tại, DNSE đã có hơn 1,4 tỷ cổ phiếu lưu ký với giá trị 26.000 tỷ đồng, tức gấp 13 lần con số mà ông đã có ở thời điểm khởi đầu. Ông cũng cho biết rằng DNSE đã tăng vốn lên 3000 tỷ đồng sau 3 năm, và hiện tại, số lượng nhân viên của công ty là dưới 200 người.

Thông tin chi tiết: https://mekongasean.vn/chu-tich-chung-khoan-dnse-khi-dat-ra-mot-ke-hoach-chung-ta-thuong-rat-tham-vong-post31630.html#31630|zone-highlight-6|0

7 Likes