Chủ tịch Chứng khoán VNSC: Chứng khoán Việt Nam quá rẻ nhưng nhà đầu tư đừng chỉ quan tâm "ba chữ cái"

Công ty chứng khoán VNSC by Finhay đã mua lại công ty cổ phần Chứng khoán Vina ( VNSC ) vào tháng 6 năm 2022 và tập trung vào việc cung cấp sản phẩm tài chính cho nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư bán chuyên. Công ty đã có một năm kinh doanh thành công, với mục tiêu tăng cường quản lý tài sản và tăng cường sự tin tưởng của khách hàng. Các công ty khác cũng đang tập trung vào việc phát triển các sản phẩm tài chính cho các nhà đầu tư cá nhân, bao gồm cả các sản phẩm công nghệ hỗ trợ đầu tư tự động.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/chu-tich-chung-khoan-vnsc-chung-khoan-viet-nam-qua-re-nhung-nha-dau-tu-dung-chi-quan-tam-ba-chu-cai-1882402070015281.chn

6 Likes