Chủ tịch Chứng khoán VNSC: Chứng khoán Việt Nam quá rẻ nhưng nhà đầu tư đừng chỉ quan tâm "ba chữ cái"

Công ty chứng khoán VNSC by Finhay đã trở thành một định chế tài chính toàn diện, tập trung vào việc giúp các nhà đầu tư bán chuyên tiếp cận với sản phẩm đầu tư một cách dễ dàng và bình đẳng, từ đó quản lý và gia tăng tài sản một cách bền vững, tối ưu về nguồn lực và thời gian. Công ty đã mua lại công ty chứng khoán Vina vào tháng 6 năm 2022 và đang tập trung vào việc phát triển các sản phẩm tài chính cho các nhà đầu tư cá nhân. Các sản phẩm của công ty tập trung vào công nghệ nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tạo ra cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Thông tin chi tiết: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chu-tich-chung-khoan-vnsc-chung-khoan-viet-nam-qua-re-nhung-nha-au-tu-ung-chi-quan-tam-ba-chu-cai-a402862.html

5 Likes