Chủ tịch dệt may Thành Công: Khó khăn ở phía trước nhưng năm 2024 vẫn là năm đáng hy vọng của ngành dệt may

Trong bối cảnh khó khăn của ngành dệt may năm 2023, các doanh nghiệp đã phải cắt giảm lao động để đảm bảo điều kiện sản xuất "3 tại chỗ" và sức khỏe cho công nhân. Tuy nhiên, công ty Dệt may Thành Công vẫn duy trì các sản phẩm truyền thống và mở rộng thị trường xuất khẩu. Năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều đợt giảm lãi suất, điều này rất tốt cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu. Năm 2023, ngành dệt may có thể đạt 80% kế hoạch doanh thu và 60% chỉ tiêu lợi nhuận. Các doanh nghiệp trong ngành dệt may cần phải tìm hiểu và bàn kế hoạch hợp tác để khai thác tốt các hiệp định thương mại, giảm chi phí cho ngành.

Thông tin chi tiết: https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/02/06/quote-2-20240206184224346.jpg?width=450

5 Likes