Chủ tịch FiinGroup: Tăng trưởng GDP bình thường trở lại từ 2024 nhưng có nhiều thách thức lớn

Chủ tịch FiinGroup, ông Nguyễn Quang Thuân, đã đánh giá rủi ro cho triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024. Ông dự báo rằng GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 4,7% cả năm 2023 và năm 2024 lên mức 5,8%. Lạm phát được dự báo đạt đỉnh 4,9% vào tháng 1/2023 và sau đó giảm trong các tháng sau đó. Xuất khẩu của Việt Nam hồi phục từ tháng 10/ 2023 với tổng giá trị xuất khẩu 32,3 tỷ đô tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ trong khi giảm nhiều tháng trước đó. Tuy nhiên, xuất khẩu sẽ có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/chu-tich-fiingroup-tang-truong-gdp-binh-thuong-tro-lai-tu-2024-nhung-co-nhieu-thach-thuc-lon-20231119215338363.htm