Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả: Trên các công trình có dấu ấn của một tập thể giàu khát vọng

Đèo Cả là công trình hầm đường bộ cấp đặc biệt đầu tiên do người Việt thiết kế và thi công. Dự án này đã kéo dài gần 40 năm và trở thành thương hiệu dẫn đầu trong ngành giao thông với năng lực toàn diện. Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, đã tập hợp các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam, thuê chuyên gia giỏi của Nhật Bản cùng nhau phối hợp thực hiện. Khi đối mặt với rất nhiều khó khăn, những cộng sự trong Liên danh nhà đầu tư đã dần rút lui, nhường lại sứ mệnh cho Đèo Cả. Tuy nhiên, ông Hoàng đã vượt qua những khó khăn để khẳng định bản lĩnh vượt trội của mình.

Thông tin chi tiết: https://baodauthau.vn/chu-tich-hdqt-cong-ty-cp-tap-doan-deo-ca-tren-cac-cong-trinh-co-dau-an-cua-mot-tap-the-giau-khat-vong-post149842.html

4 Likes