Chủ tịch muốn gom 6 triệu cp LDG, kịch bản nào cho LDG

Chủ tịch CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) - ông Nguyễn Khánh Hưng vừa đăng ký mua 6 triệu cp LDG nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp từ 11.8% lên mức 14.3%.

Chiếu theo thị giá 7,750 đồng/cp kết phiên 24/03 của LDG, ông Hưng sẽ phải chi ra gần 47 tỷ đồng để hoàn tất trọn vẹn thương vụ. Các giao dịch dự kiến được tiến hành từ ngày 01-30/04 sắp tới.

Theo Tài liệu ĐHĐCĐ vừa công bố, LDG dự kiến đem về 301 tỷ đồng lãi sau thuế (gấp 23 lần năm trước) và 1,574 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2021 (tăng 13%). Theo LDG, năm 2021 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành bất động sản nói riêng khi dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường. Trước tình hình đó, LDG sẽ tập trung triển khai các dự án đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bán hàng…

Ngoài ra, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành 1 triệu cp ESOP, chiếm 0.42% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (mệnh giá 10,000 đồng/cp), tổng giá trị phát hành là 10 tỷ đồng. Nguồn vốn tài trợ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của LDG.