Chủ tịch VIB: Theo thời gian, nhà đầu tư sẽ nhìn thấy sự khác biệt gữa ngân hàng bán lẻ và bán buôn

Ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch HĐQT VIB chia sẻ tại ĐHĐCĐ năm 2024 của VIB.

Trong bối cảnh các ngân hàng mất 1 tháng hoạt động trong kỳ tết và các hoạt động banca giảm sút, nên toàn thị trường giảm sút nhiều. Tuy nhiên, trong quý đầu năm 2024, VIB vẫn đạt lợi nhuận 2.600 tỷ đồng, so với kế hoạch 12.000 tỷ thì hoàn toàn khả thi, đây vẫn là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh.

Tăng trưởng tín dụng 3 tháng đầu năm gần 1%

Chia sẻ tại ĐHCĐ, ông Hồ Vân Long - Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính cho biết, 3 tháng cuối năm 2023, VIB tăng trưởng tín dụng tốt. Thời điểm khó khăn nhất với ngành đã ở sau lưng, dù cầu tín dụng chưa tăng đột phá, nhưng đã gia tăng với lĩnh vực cho vay ô tô, mua nhà và cho vay thẻ tín dụng.

Với hoạt động SME, ông Long khẳng định có phát triển mạnh phân khúc business, thúc đẩy cả các hoạt động cho vay và tạo ra tiếng vang nhất định, nhưng tỷ trọng mảng này vẫn đang khiêm tốn.

Thẻ tín dụng là quá trình xây dựng thương hiệu bền bỉ nhiều năm qua, chúng tôi không bị ảnh hưởng như một số ngân hàng vừa qua.

Cũng tại đó, ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch HĐQT cho biết, tăng trưởng tín dụng trong 3 tháng đầu là 1%, cao hơn mức trung bình ngành. Chất lượng tín dụng hoàn toàn đáp ứng được ngân hàng bán lẻ. 95% khoản vay có tài sản bảo đảm. Do đó, chất lượng tín dụng của VIB tốt. Theo thời gian, ông Vỹ nhận định, nhà đầu tư sẽ nhìn thấy sự khác biệt giữa ngân hàng bán lẻ và bán buôn.

Tổng nợ xấu của VIB chỉ khoảng 7.000-8.000 tỷ đồng, đối với ngân hàng bán lẻ thì chỉ tương đương với khoản nợ tái cấu trúc một doanh nghiệp, nói để cho cổ đông thấy rằng nợ xấu đang không quá lớn.

Tỷ lệ nợ cơ cấu của VIB xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, việc cơ cấu khoản vay của cá nhân rất khó. Tỷ lệ nợ xấu có tăng từ 2,2% lên 2,4% trong quý đầu năm.

Mục tiêu lãi trước thuế 2024 hơn 12,000 tỷ đồng, tăng 13%

Với số vốn điều lệ tăng thêm, ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch HĐQT VIB cho biết Ngân hàng đặt kế hoạch năm 2024 đạt 12,045 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 13% so với kết quả 2023.

Mục tiêu đến cuối năm 2024, tổng tài sản đạt 492,000 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng và huy động vốn mục tiêu lần lượt là 320,600 tỷ đồng và 315,200 tỷ đồng, tăng 20% và 21%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Trên cơ sở tăng vốn điều lệ, ban lãnh đạo ngân hàng dự phóng các chỉ số ROA, ROE của VIB lần lượt ở mức 2,2% và 24%. Trong khi đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II ở mức trên 10%, so với 11,73% cuối năm 2023.

Dương Lam

https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/chu-tich-vib-theo-thoi-gian-nha-dau-tu-se-nhin-thay-su-khac-biet-gua-ngan-hang-ban-le-va-ban-buon-228962.html