Chủ tịch Xi măng Vicem làm thứ Trưởng Bộ Xây Dựng. Con cháu xi măng Vicem điểm danh ăn mừng

, , ,

Ông Bùi Xuân Dũng sinh năm 1972 quê Nghệ An là Chủ tịch xi măng Vicem được bầu bầu làm Thứ trưởng Bộ Xây Dựng.

Anh em dòng họ Vicem phất lên từ đây trong đó có các mã tiềm năng sau.

  1. HOM xi măng Vicem Hoàng Mai Nghệ An quê Thứ Trưởng.
  2. HT1 Vicem Hà Tiên
  3. BTS Vicem bút sơn
  4. BCC Xi măng Bỉm sơn
    Dòng họ Vicem sẽ bao thầu xi măng các dự án lớn từ đầu tư công cho đến Xây dựng dân dụng.
1 Likes

IMG_20230916_091205
Mj

HOM xi măng Hoàng Mai Nghệ An cơ hội lớn để bứt phá

Nay chạy thôi