Chú ý cổ phiếu này tương lai lớn này tiền đang vào mạnh .giá 7 mà eps quý 4 gần 7000 LN tăng 71 lần quá khủng khiếp!

Điện lực Khánh Hòa KHP lãi tới 314 tỷ đồng quý 4 eps trên mỗi cp đạt gần 7000d LN cao gấp 71 lần do được điều chỉnh giá bán điện ,
Quý 4 được giảm giá bán điện giúp Điện lực Khánh Hòa lãi tới 314 tỷ đồng, cao gấp 71 lần cùng kỳ. quan trong là cái này . thời gian gần đây tiền vào mạnh KHP KHỐI LƯỢNG tăng dần . Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 và bão số 12 năm 2020 Tổng công ty điện lực Miền Trung có quyết định điều chỉnh giá bán điện nội bộ cho KHPC năm 2020 vào quý 4/2020 nên giá bán điện nội bộ bình quân ban đầu là 1.769,17 đ/kwh, giá mới 1.521,88 đ/kwh dẫn đến lợi nhuận SXKD của KHPC tăng cao.
[​IMG]

Nhờ lãi lớn trong quý 4 mà Điện lực Khánh Hòa (KHP) đã xóa được lỗ 9 tháng đầu năm 2020.
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã CK: KHP) đã bất ngờ công bố lãi rất cao trong quý 4/2020 giúp xóa lỗ 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.054 tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm mạnh từ 1.229 tỷ đồng xuống còn 611 tỷ đồng giúp KHP lãi gộp lên tới 442,5 tỷ đồng cao gấp 7,7 lần so với quý 4/2019.

Nhờ lãi gộp ở mức cao nên mặc dù các chi phí phát sinh đều cao hơn so với cùng kỳ, cộng với hoạt động khác có lãi hơn 9 tỷ đồng nên kết quả Điện lực Khánh Hòa đạt 314 tỷ đồng LNST cao gấp 71 lần so với quý 4/2019 – Đây cũng là con số lãi cao nhất theo quý mà KHP đạt được trong lịch sử niêm yết.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 và bão số 12 năm 2020 Tổng công ty điện lực Miền Trung có quyết định điều chỉnh giá bán điện nội bộ cho KHPC năm 2020 vào quý 4/2020 nên giá bán điện nội bộ bình quân ban đầu là 1.769,17 đ/kwh, giá mới 1.521,88 đ/kwh dẫn đến lợi nhuận SXKD của KHPC tăng cao.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 4.573 tỷ đồng giảm 15% so với cùng kỳ, trước đó do tác động của dịch Covid-19 cùng với chính sách miễn/giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng khiến KHP lỗ tới 271 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020, nhờ khoản lãi lớn trong quý 4 đã giúp KHP đạt 43,7 tỷ đồng LNST giảm 14% so với năm 2019.

[​IMG]

2 Likes

KHP đang dc ưu đãi giảm giá điện mạnh từ chính phủ lên lợi nhuận cao đạt 314 tỷ quý 4 .mức ln lớn nhất từ trc đến nay

1 Likes

Dn quý 3 này lãi to định giá 60.000 so với mức giá này quá rẻ