Chuẩn bị cho tuần giao dịch mới. Những điều bạn cần lưu ý

, , , , , ,

Nhận định thị trường chứng khoán 17/10: https://youtu.be/Nlf_zgQD8-0
Hiện tại thị trường của chúng ta đã có 1 tuần hồi phục tốt như chúng ta mong đợi => Các nhóm ngành hồi phục tốt nhất là ngân hàng, bán lẻ, thép. Nhóm cổ phiếu chậm hơn sẽ là chứng khoán và dầu khí sau cùng là các nhóm ngành còn lại.

Tình hình hiện tại về kĩ thuật thị trường chúng ta đã hồi phục được 60đ đã xác nhận thành công 1 đáy. Để tiếp tục hồi phục thì thị trường sẽ gặp cản GAP ở 1070đ -1080đ thêm cả vùng kháng cự khá là cứng ở mốc 1100đ

=> Vì vậy để cho thị trường chung chúng ta vượt qua 2 vùng này thì cần phải có sự tích lũy tạo vùng nền cân bằng bao gồm cả việc test lại đáy 1 - 2 lần ở mốc 1000đ để kiểm định vùng điểm này.

1 Likes

Cảm ơn a/chị đã đọc

1 Likes