Chứng khoán APEC: ĐHĐCĐ 2024 lần 1 bất thành, lên kế hoạch lãi 49 tỷ đồng

Chiều ngày 15/05, CTCP Chứng khoán APEC ( HNX : APS ) không thể tổ chức Đại hội cổ đông thường niên do tỷ lệ nhà đầu tư tham dự ít hơn quy định, ở mức 36.4%. Công ty dự kiến sẽ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên lần 2 vào ngày 06/06/2024 tới đây.

Theo báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, APS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 434.7 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với năm 2022. Chi phí hoạt động giảm 56%, xuống còn 423 tỷ, nhưng kết quả năm qua APS vẫn lỗ gần 180 tỷ đồng. Dù vậy, hoạt động kinh doanh APS đã khởi sắc hơn trong quý 1/2024 khi ghi nhận lãi hơn 8 tỷ đồng.

Trong năm 2023, APS cho biết đã thực hiện các đợt kiểm tra và sẵn sàng kết nối triển khai hệ thống giao dịch KRX. Mới đây, APS cũng đã chính thức là thành viên giao dịch thị trường trái phiếu riêng lẻ.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của APS chiều ngày 15/05

Năm 2024, APS dự kiến kế hoạch doanh thu đạt hơn 123.4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 49 tỷ đồng.

Về định hướng chiến lược năm 2024, APS sẽ tiếp tục chú trọng vào việc tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trong ba lĩnh vực chính: Môi giới, margin và tự doanh. Để phát triển bền vững trong dài hạn, công ty đang hướng tới một chiến lược tái cấu trúc dựa trên mô hình Hybrid, kết hợp giữa sản phẩm Fintech và các nền tảng truyền thông.

Công ty dự kiến sẽ phát triển đa dạng các sản phẩm tài chính như Asset Management. APS cũng sẽ xây dựng những nền tảng kênh truyền thông và kênh bán phù hợp với xu hướng thị trường hiện tại nhằm chủ động trong công tác tiếp cận nhà đầu tư như một mạng xã hội đầu tư, học viện đầu tư, các cuộc thi hàng tháng hàng quý về đầu tư.

Bộ máy ban điều hành của APS có thay đổi, đội ngũ nhân sự được đề cử gồm có ông Nguyễn Đức Quân - TGĐ đương nhiệm được đề cử là Thành viên HĐQT Công ty. Đồng thời, Đại hội cũng lấy ý kiến về việc bổ nhiệm các ông/bà: Hồ Xuân Vinh, Nguyễn Đoàn Tùng, Nguyễn Đỗ Hoàng Lan và ông Vanfleteren Zamiel vào các vị trí thành viên Hội đồng Quản trị.

Phương Châu

FILI

https://vietstock.vn/2024/05/chung-khoan-apec-dhdcd-2024-lan-1-bat-thanh-len-ke-hoach-lai-49-ty-dong-737-1190139.htm