Chứng khoán Bảo Việt (BVS) sắp mua lại trước hạn toàn bộ nợ trái phiếu

Chứng khoán Bảo Việt (BVS) sắp mua lại trước hạn toàn bộ nợ trái phiếu

BVS cũng vừa thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022, mục tiêu LNST giảm tới 41% so với kế hoạch cũ.

Trong thông báo mới nhất, HĐQT CTCP Chứng khoán Bảo Việt (mã chứng khoán: BVS) đã thông qua Nghị quyết HĐQT về kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn đối với toàn bộ lô trái phiếu BVSH2123001.

Đây cũng là lô trái phiếu duy nhất của Chứng khoán Bảo Việt, phát hành ngày 22/12/2021 và đáo hạn ngày 22/12/2023. Mệnh giá đạt 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số lượng phát hành là 1 triệu trái phiếu, tương đương giá trị 100 tỷ đồng. BVS sẽ tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu này vào ngày 30/11/2022 tới.

Trước đó theo công bố, toàn bộ lô này đều được mua bởi 1 tổ chức nước ngoài nhưng không có chi tiết thông tin cụ thể hơn.

Tại thời điểm 30/9/2022, nợ phải trả của BVS đạt 2.183 tỷ đồng, giảm gần 40% so với đầu năm, trong đó gần 1.100 tỷ là nợ vay tài chính ngắn hạn.

Thông tin liên quan, BVS cũng vừa thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 . Cụ thể, tổng doanh thu cả năm của BVS dự kiến đạt 925 tỷ đồng và LNST dự kiến đạt hơn 166 tỷ đồng.

Theo kế hoạch cũ đã được thông qua, Chứng khoán Bảo Việt lên mục tiêu doanh thu năm 2022 ở mức 1.169 tỷ đồng và LNST mục tiêu đạt 283 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch mới đã giảm 21% chỉ tiêu doanh thu và hơn 41% chỉ tiêu LNST.

Báo cáo tài chính quý 3 ghi nhận doanh thu hoạt động sau 9 tháng đầu năm của BVS đạt 646 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Kết quả, LNST 9 tháng đạt 102 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch cũ thì công ty mới chỉ thực hiện được 36% mục tiêu lãi cả năm, tuy nhiên nếu so với kế hoạch mới thì BVS đã hoàn thành hơn 61% mục tiêu LNST năm 2022.

Trên thị trường, chốt phiên 21/11, cổ phiếu BVS tăng lên mức 14.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm gần 68% so với mức đỉnh hồi cuối năm 2021.

Chứng khoán Bảo Việt (BVS) sắp mua lại trước hạn toàn bộ nợ trái phiếu - Ảnh 1.

Phương Linh


Nhịp Sống Thị Trường

Bảo Việt (BVH) dự kiến trả cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ hơn 30%

## Ngày 8/11/2022, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) đã thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 30,261%.

Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30,261% vào ngày 28/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11. Cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ được chi trả 3.026 đồng. Mức cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% tương đương số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng.


Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi hơn 2.246 tỷ đồng trả cổ tức trong tháng 12

Như vậy, tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 11.700 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý III/2022, BVH ghi nhận lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ đạt vỏn vẹn 18,4 tỷ đồng, lao dốc 93% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý III của BVH đạt hơn 10.048 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng mạnh hơn ở mức 15,3%, đạt 10.030 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận gộp của BVH từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ đạt vỏn vẹn 18,4 tỷ đồng, lao dốc 93% so với cùng kỳ năm 2021.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính tăng 21,5% so với quý III/2021, đạt 2.474 tỷ đồng. Trong đó lãi tiền gửi tăng thêm hơn 287 tỷ đồng lên mức 1.406 tỷ đồng, lãi từ đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu tăng thêm hơn 168 tỷ đồng lên mức 868 tỷ đồng.

Chi phí tài chính cũng tăng mạnh gấp 2,3 lần, đạt 432 tỷ đồng chủ yếu do chi phí repo và lãi vay và chi phí dự phòng.

Khả quan hơn lãi gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận tài chính của BVH ghi nhận tăng trưởng 10,5%, đạt hơn 2.041 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp biến động ngược chiều, lần lượt tăng 12% và giảm 7,5% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 603 tỷ đồng và 987 tỷ đồng. BVH báo lãi sau thuế quý III đạt 408 tỷ đồng, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 30.110 tỷ đồng, tăng 10,5% so với 9 tháng năm 2021. Lãi gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 20%, đạt 492 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính đi ngang với chi phí tăng mạnh hơn doanh thu, đạt 5.940 tỷ đồng. Doanh nghiệp báo lãi sau thuế 9 tháng hơn 1.249 tỷ đồng, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Về hoạt động kinh doanh theo mảng, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ của BVH đạt 8.373 tổng doanh thu trong 9 tháng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế từ bảo hiểm phi nhân thọ đạt 172 tỷ đồng.

Tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 30.570 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 730 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 12%.

Lĩnh vực quản lý quỹ ghi nhận tổng doanh thu 95,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 38,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và tăng 10% so với 9 tháng năm 2021.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của BVH đạt hơn 190.853 tỷ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 53%, đạt hơn 100.317 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả tăng 13,7%, đạt hơn 167.688 tỷ đồng chủ yếu do tăng các khoản phải trả ngắn hạn và tăng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. Đáng chú ý, nợ vay của BVH ghi nhận giảm mạnh. Nợ vay ngắn hạn giảm 58%, nợ vay dài hạn giảm 28%, lần lượt đạt 1.060 tỷ đồng và 193 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt trước đây là một doanh nghiệp nhà nước, sau đó đã được cổ phần hóa và trở thành công ty cổ phần từ năm 2007.