[Chứng khoán căn bản - Chỉ số PE]

[Chứng khoán căn bản - Chỉ số PE]

:pushpin: Nếu kháng cự - hỗ trợ là khái niệm cốt lõi trong phân tích kĩ thuật, thì chỉ số PE là tiêu chí quan trọng bậc nhất đối với phân tích cơ bản của cổ phiếu.

PE = Price / Earnings per share.

:pushpin: Chúng ta đi từ “Earnings per share” (viết tắt là EPS). Đây là chỉ số thể hiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp. EPS được tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng lũy kế 4 tháng gần nhất của doanh nghiệp chia cho số lượng cổ phiếu niêm yết.

:pushpin: Price là giá thị trường của một cổ phiếu.

=> Lấy “Price” chia cho “Earnings per share” ta có chỉ số PE.

:pushpin: Về mặt lý thuyết, chỉ số PE được giả định cho trường hợp doanh nghiệp tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh như hiện tại, và lấy toàn bộ lợi nhuận chia cổ tức cho nhà đầu tư. Khi đó PE chính là số năm để nhà đầu tư mua cổ phiếu hoàn vốn (từ cổ tức được chia).

Tuy nhiên, trường hợp trên rất khó xảy ra. Vì thế chỉ số PE được sử dụng như thước đo khả năng sinh lời của doanh nghiệp, phản ánh sang sự định giá cổ phiếu.

:pushpin: Cổ phiếu có PE càng thấp có nghĩa doanh nghiệp đang được định giá thấp so với khả năng sinh lời. Nếu mua những cổ phiếu này, nhà đầu tư mua được món hàng tốt với giá hời.

Đây là điều kiện tiên quyết cho những nhà đầu tư theo trường phái đầu tư giá trị - điển hình là Warren Buffett. Chỉ số PE lý tưởng mà ông ưa thích là <10.

:telephone_receiver: Quý nhà đầu tư có nhu cầu tư vấn danh mục chứng khoán và giải đáp câu hỏi miễn phí, vui lòng liên hệ:

092 526 9696 (Nguyên Lê).

3 Likes

vậy theo bác cổ phiếu PE >10 thì không múc được

Không hẳn bác à. PE là chỉ số quan trọng, tuy nhiên không mang tính quyết định cho việc giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm. Nếu bác theo dõi sàn chứng khoán Mỹ sẽ thấy Tesla là con cổ phiếu bay khủng bậc nhất năm 2020 vừa rồi. Nó đang có PE khoảng … 1086 :man_shrugging: Lúc đỉnh điểm lên đến hơn 1600. Vậy mà giới đầu tư Mỹ vẫn lao vào ầm ầm. Vì họ tin vào vai trò chủ chốt của công nghệ trong tương lai mà Tesla là đầu tàu.