Chứng khoán đổi sang T+0 tốt hay xấu?

Người nói T+3 là đầu tư :V, người nói T+0 là đánh bạc. Mọi người có ý kiến gì