Chứng khoán HCM tăng vốn

Các bác cho mình hỏi HCM tăng vốn trong năm 2021 mà nghị quyết HĐQT năm 2021 không thấy đề cập tăng vốn nhỉ