Chứng khoán hôm nay 18/08: Xanh bán đỏ mua, vnindex giai đoạn tích lũy

VNINDEX Tích lũy dưới kháng cự 1380 trên vùng hỗ trợ 1357. Trong thời gian tới vượt 1 trong 2 biên này khả năng có thay đổi lớn và vị thế trong thời gian tới em Nhất chia sẻ rất kỹ trong Livestream ace tham khảo.

2 Likes