Chứng khoán hôm nay|nhân định thị trường:28/05: vnindex đã tạo đỉnh?

Mời mọi người tham khảo