Chứng khoán hôm nay| Nhận định TT 3.2 : Chờ phiên bùng nổ theo đà - Xác nhận mô hình đảo chiều tăng

Nhận định thị trường ngày 3/2
TT Tạo Đáy Thành Công
Tăng Mạnh, Thanh Khoản thấp => Tốt
Kháng cự 1090 - 1100