Chứng Khoán Kéo Trụ Hôm Nay, Kịch Bản Phiên Mai Cuối Tuần Sẽ Ra Sao

Chứng khoán hôm nay
Nhận định TT 19.2 : KÉO TRỤ - BLUE CHỐT LÃI PHÁI SINH - KỊCH BẢN PHIÊN MAI ?