Chứng khoán MB lãi gấp rưỡi trong quý 1, cho vay margin gần 9,300 tỷ

CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) ghi nhận lãi sau thuế quý 1/2024 gấp rưỡi cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay margin gần 9,300 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1/2024 của MBS
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Theo BCTC quý 1/2024, MBS có doanh thu hoạt động gần 674 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ, phần lớn hoạt động chủ lực của Công ty đều có kết quả tích cực.

Giá trị và khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường tăng mạnh, cùng với việc cải thiện được thị phần môi giới so với cùng kỳ, đưa doanh thu môi giới quý 1/2024 tăng 98%, lên 185 tỷ đồng.

Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) gần 140 tỷ đồng, lãi cho vay và phải thu gần 260 tỷ đồng. Cả hai chỉ tiêu này đều hơn gấp đôi cùng kỳ.

Sau khấu trừ chi phí, Công ty có lãi trước và sau thuế lần lượt 230 tỷ đồng và 183 tỷ đồng, đều gấp rưỡi cùng kỳ. So với kế hoạch lãi trước thuế (930 tỷ đồng) đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, MBS thực hiện được 25%.

* Chứng khoán MB kế hoạch lãi trước thuế 930 tỷ, đề xuất thưởng vượt kế hoạch cho nhân viên

Đồ họa: Thế Mạnh

Tại ngày 31/03/2024, tổng tài sản của MBS đạt 16,480 tỷ đồng, mở rộng 8% so với đầu năm. Quy mô cho vay ký quỹ (margin) gần 9,274 tỷ đồng, tăng 9%.

Giá trị tài sản tài chính FVTPL đạt 1,149 tỷ đồng, tăng 2%; trong khi đó, giá trị tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) giảm 7%, còn 1,176 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ghi nhận 2,669 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Bên kia bảng cân đối, vốn chủ sở hữu của Công ty ở mức 5,221 tỷ đồng; vốn điều lệ 4,376 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm.

Trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Tổng Giám đốc MBS - ông Phan Anh thừa nhận quy mô vốn điều lệ nói trên là tương đối nhỏ, đứng thứ 13 trên thị trường và cũng là khó khăn của Công ty trong việc triển khai kinh doanh phục vụ khách hàng.

Thời gian tới, MBS có kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 5,760 tỷ đồng, thông qua 2 phương án phát hành, tổng cộng hơn 138 triệu cp.

Ngoài ra, ông Phan Anh cho biết hiện nay, Công ty đang tích cực làm việc với ba đối tác chiến lược nước ngoài với kỳ vọng được hỗ trợ về vốn và công nghệ.

* MBS hé lộ kết quả kinh doanh quý 1 tăng ít nhất 30%

* MBS nhập cuộc đường đua tăng vốn, dự kiến phát hành hơn 138 triệu cp

ĐHĐCĐ MBS cũng đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông, tỷ lệ 12% (1,200 đồng/cp), tương ứng dự chi hơn 525 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế còn lại sau trích lập gần 76 tỷ đồng. Phần lớn số cổ tức sẽ chảy về túi của ngân hàng mẹ MB - sở hữu 95.66% vốn.

Kha Nguyễn

FILI

https://vietstock.vn/2024/04/chung-khoan-mb-lai-gap-ruoi-trong-quy-1-cho-vay-margin-gan-9300-ty-737-1173250.htm