Chứng khoán năm rồng có bùng nổ?

Các dự báo chung về thị trường chứng khoán năm nay cho thấy cơ hội của thị trường chứng khoán sẽ rõ và sáng hơn so với năm trước, với mức tăng trưởng doanh nghiệp dự kiến quay trở lại con số khả quan khoảng 28% so với năm 2023. Việc đưa hệ thống KRX vào hoạt động và kỳ vọng nâng hạng thị trường được kỳ vọng tạo động lực hỗ trợ cho chứng khoán năm nay. Kết kinh doanh của doanh nghiệp trên sàn cũng tiếp tục xu hướng phục hồi, được kỳ vọng tạo động lực hỗ trợ cho chứng khoán năm nay. Trong quý IV/ 2023, tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/chung-khoan-nam-rong-co-bung-no-188240211091338025.chn

7 Likes