Chứng khoán ngày mai 10/06/2021: BullTrap hay Tích lũy | Nhất Ichimoku

Nhóm ngành Ngân Hàng đã có sự bật tăng là tín hiệu tích cực củng cố cho vùng hỗ trợ trong trung hạn. Phiên hôm nay là một phiên phục hồi đã về đến vùng kháng cự ngắn hạn. Cơ hội tiếp tục bật tăng đối với ngành ngân hàng đang khá sáng trong phiên ngày mai, từ đó tác động tích cực lan toả đến các nhóm ngành khác. Phiên ngày mai Nhất đánh giá cao dòng ngân hành sẽ tác động tích cực đến vnindex trong phiên chiều.
=> khả năng tích cực dòng ngân hàng tác động tích cực vnindex là cao

Nhóm ngành Dầu Khí bật tăng tích cực tại vùng hỗ trợ trung hạn sau những ngày đầu tuần giảm mạnh do tác động thị trường chung. Tại vùng hỗ trợ này cơ hội tiếp tục tăng khá tích cực.
=> Với sự lan toả của các nhóm ngành, Dầu khó sẽ tác động tích cực đến Vnindex trong thời gian tới

Nhóm ngành Chứng Khoán cũng đã phục hồi từ vùng hỗ trợ tích cực, phiên trước đó và phiên nay đều là phiên Nhất khuyến nghị anh chị mua cổ phiếu tại vùng hỗ trợ. Với góc nhìn của Nhất khả năng nhóm ngành chứng khoán tích luỹ tích cực trên vùng hỗ trợ hiện tại, kịch bản bật tăng từ cùng này rất sáng.
=> Với góc nhìn đó kịch bản nhóm ngành chứng khoán tác động tích cực đến phiên mai với vnindex cũng sáng

Nhóm ngành Bất Động Sản là nhóm ngành Nhất đánh giá cao trong nhịp tới với vnindex. So với các nhóm ngành khác Bất Động Sản vẫn đang tích luỹ trong khi các nhóm ngành khác đều có sự bật tăng rất ấn tượng. 50% cổ
Phiếu có vốn hoá lớn chưa chạy trong nhịp này và vẫn còn giữ được vững vùng hỗ trợ khi thị trường rất xấu trong ba phiên qua.
=> cơ hội tiềm năng tác động VNINDEX trong thời gian tới của nhóm ngành Bất Động Sản là sáng nhất. Hi vọng đến sớm thay Ngân Hàng dẫn dắt VNINDEX tiến đến đỉnh gần nhất. Đây cũng là kịch bản nếu Ngân Hàng tích luỹ trở lại.

Đối với VNINDEX trong phiên sáng mai, chúng ta vẫn phải chú ý đến dòng Ngân Hàng trong giai đoạn này, cơ hội tăng của Ngân Hàng trong phiên mai Nhất vẫn đánh giá cao cho kịch bản tăng nhẹ trong phiên mai.

Nhất Ichimoku 035.848.7777 ■■■■/Phone

1 Likes

DXG - ĐẤT XANH HAY CỎ XANH?

Dxg bị up bô to.