Chứng khoán phái sinh ngày 15/05/2024: Tâm lý phân vân xuất hiện

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 14/05/2024. VN30-Index tăng điểm cùng với khối lượng giao dịch có sự gia tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý phân vân của các nhà đầu tư.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 14/05/2024. Cụ thể, VN30F2405 (F2405) tăng 0.66%, đạt 1,274.4 điểm; VN30F2406 (F2406) tăng 0.74%, đạt 1,276.2 điểm; hợp đồng VN30F2409 (F2409) tăng 0.5%, đạt 1,274.8 điểm; hợp đồng VN30F2412 (F2412) tăng 0.68%, đạt 1,279.6 điểm. Chỉ số cơ sở VN30-Index kết phiên ở mức 1,277.31 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 13/05/2024, hợp đồng VN30F2405 bật tăng ngay từ đầu phiên với lực cầu áp đảo kéo dài trong suốt nửa đầu phiên sáng rồi nhanh chóng hạ nhiệt và chuyển sang trạng thái giằng co trên mốc tham chiếu cho đến hết phiên sáng. Bước sang phiên chiều, diễn biến đi ngang tiếp tục diễn ra khi cả bên mua và bên bán đều không cố ra sức “tấn công” để giành vị thế cao hơn, qua đó giúp cho F2405 đóng cửa trên mốc tham chiếu với mức tăng 8.4 điểm.

Đồ thị trong phiên của VN30F2405

Nguồn: https:// stockchart.vietstock.vn /

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2405 thu hẹp so với phiên trước đó và đạt giá trị -2.91 điểm. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt bi quan.

Biến động VN30F2405 VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 11.1% và 11.53% so với phiên ngày 13/05/2024. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2405 tăng 10.14% với 218,730 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2406 đạt 10,983 hợp đồng, tăng 35.41%.

Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 14/05/2024 đạt 345 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh. Đvt: Hợp đồng

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 15/05/2024, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Bảng tổng hợp định giá các hợp đồng phái sinh của chỉ số VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 13/05/2024, VN30-Index tăng điểm cùng với khối lượng giao dịch có sự gia tăng nhẹ so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý phân vân của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator cho tín hiêu bán trở lại trong vùng quá mua (overbought) nên rủi ro điều chỉnh có thể tăng cao khi chỉ báo rơi khỏi vùng này trong các phiên tiếp theo.

Biểu đồ phân tích kỹ thuật của chỉ số VN30-Index

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 15/05/2024, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Bảng tổng hợp định giá các hợp đồng phái sinh trái phiếu Chính phủ

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì hợp đồng GB05F2409 và GB05F2412 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

https://vietstock.vn/2024/05/chung-khoan-phai-sinh-ngay-15052024-tam-ly-phan-van-xuat-hien-1636-1189756.htm