Chứng khoán Rồng Việt báo lãi quý IV/2023 gấp hơn 12 lần

Chứng khoán Rồng Việt ( VDSC ) báo cáo lãi sau thuế quý IV/ 2023 đạt 74,5 tỷ đồng, gấp hơn 12 lần so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả năm 2023, công ty ghi nhận lợi nhuận ròng 327,3 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ ròng 98,6 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động 180,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,9% so với cùng kỳ năm trước đó. Lợi nhuận từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ ( FVTPL ) tăng 40,7% lên 29,4 tỷ đồng. Chi phí hoạt động giảm 58,8% xuống 78,2 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ các tài sản tài chính FVTPL và chi phí hoạt động tự doanh. Trong quý IV/ 2023, công ty lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 17,5 tỷ đồng, lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL 20,5 tỷ đồng. Công ty giảm tỷ trọng đối với cổ phiếu DBC và QNS.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-rong-viet-bao-lai-quy-iv2023-gap-hon-12-lan-2024118184126918.htm

8 Likes