Chứng khoán tăng trở lại nhờ tin tích cực về biến thể Omicron