Chứng khoán thế giới đón năm mới với kỳ vọng đỉnh mới