Chứng khoán từ 20 đến 24-11: Chọn cổ phiếu nào cho tuần tới?

Các công ty chứng khoán dự báo VN - Index có thể rung lắc nhưng xu hướng đi lên vẫn tích cực.
Nhà đầu tư có thể ưu tiên giải ngân cho các cổ phiếu có triển vọng kinh doanh cải thiện như xuất khẩu thép, đồ gỗ, nội thất, đầu tư công, bất động sản khu công nghiệp và chứng khoán.

Thông tin chi tiết: https://nld.com.vn/kinh-te/chung-khoan-tu-20-den-24-11-chon-co-phieu-nao-cho-tuan-toi-20231119144116302.htm