Chứng khoán Việt Tín tổ chức ĐHĐCĐ tới lần 3 vẫn bất thành vì cổ đông không tham dự

Ngày 15/05, Chứng khoán Việt Tín ( VTSS ) tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 3. Cuộc họp lần nữa bất thành.

Nội dung cuộc họp bất thường lần này là bổ sung chức danh giám đốc quản trị là người đại diện pháp luật, thông qua điều lệ mới và giao HĐQT bầu/bổ nhiệm/tuyển dụng nhân sự vào vị trí giám đốc quản trị.

Theo ghi nhận tại biên bản kiểm tra tư cách, dù Công ty chỉ có 3 cổ đông nhưng không cổ đông nào tới tham dự đại hội, dẫn tới ĐHĐCĐ không thể tổ chức, dù đại hội tổ chức lần 3 sẽ không có quy định về tỷ lệ tối thiểu.

Đáng chú ý, trong số 3 cổ đông của Công ty có 2 cổ đông nắm giữ gần nửa số cổ phần là CTCP Du lịch Minh Thành (49%) và cổ đông Hoàng Ngân Hà (50%).

Ở lần tổ chức bất thành đầu tiên, bà Hoàng Ngân Hà tham dự đại hội, với tỷ lệ quyền biểu quyết tham dự 50%.

Ở lần thứ 2, chỉ một cổ đông là ông Nguyễn Đức Việt, sở hữu 1% vốn, tham dự. Dẫn tới đại hội bất thành lần 2.

Sau 3 lần tổ chức bất thành, Công ty tiếp tục ra thông báo mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường. Danh sách cổ đông chốt ngày 08/06/2024.

Tuy tổ chức bất thành ĐHĐCĐ bất thường, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty lại rất suôn sẻ. Ngày 24/04, VTSS đã tổ chức thành công đại hội thường niên với tỷ lệ tham dự 100%. Các nội dung trình ĐHĐCĐ đều được thông qua 100%.

Nói về hoạt động kinh doanh, tình hình tại VTSS không mấy khả quan trong những năm gần đây. Năm 2023, Công ty lỗ ròng gần 1.6 tỷ đồng, năm trước đó lỗ 3.7 tỷ đồng.

Nguồn thu chính của Công ty đến từ doanh thu môi giới nhưng chi phí môi giới và chi phí quản lý vượt doanh thu, VTSS phải báo lỗ.

Quý 1/2024, tình hình cũng không mấy được cải thiện. Với tổng doanh thu 425 triệu đồng, trừ đi chi phí hoạt động 420 triệu đồng, chi phí quản lý 259 triệu đồng và chi phí khác 270 triệu đồng, Công ty lỗ ròng hơn 522 triệu đồng.

Thời điểm cuối quý 1/2024, Công ty lỗ lũy kế 47.2 tỷ đồng.

Tổng tài sản VTSS ở mức 91 tỷ đồng. Trong đó, 60 tỷ đồng nằm ở tiền và tương đương tiền; 28 tỷ đồng nằm ở các khoản cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn.

Công ty cũng ghi nhận hơn 26.6 tỷ đồng dự phòng các khoản phải thu. Đây là hai khoản phải thu liên quan tới hoạt động thuê mua văn phòng của Công ty.

Cụ thể, Công ty có khoản phải thu 22.6 tỷ đồng từ việc ứng trước mua văn phòng. Đây là khoản thu ứng trước tiền cho ông Ngô Duy Nhương phát sinh từ năm 28/05/2013. Công ty đánh giá đây là khoản không thu hồi được nên đã trích lập 100%.

Khoản phải thu còn lại 3.3 tỷ đồng là phải thu thanh lý hợp đồng đặt cọc thuê văn phòng với Công ty TNHH Đất Việt Nam. Đây là Công ty có liên quan tới Chủ tịch VTSS , ông Ronald Nguyễn Anh Đạt đồng thời là Chủ tịch tại đây.

Trong năm 2023, cơ cấu cổ đông của VTSS liên tục thay đổi. Khoảng từ giữa năm tới tháng 10/2023, các cổ đông là người nhà và đơn vị có liên quan Chủ tịch Ronald Nguyễn Anh Đạt liên tục sang tay cổ phần.

Thay đổi cơ cấu cổ đông tại VTSS . Nguồn: VietstockFinance , người viết tổng hợp

Cụ thể, Công ty TNHH Đất Việt do ông Đạt làm Chủ tịch. Bà Hoàng Ngân Hà là vợ ông Đạt, bà Nguyễn Xuân Nhi là con gái ông Đạt và bà Hà.

Đến ngày 07/12/2023, cơ cấu cổ đông của Công ty có 2 nhân tố bên ngoài tham gia là ông Nguyễn Đức Việt và CTCP Du lịch Minh Thành. Theo tìm hiểu, Du lịch Minh Thành là công ty có liên quan tới dự án Minh Thành Đồng Nai, dự án nằm trong vụ án chiếm đoạt tài sản của Chủ tịch Tân Hiệp Phát - ông Trần Quí Thanh (Dr Thanh).

Yến Chi

FILI

https://vietstock.vn/2024/05/chung-khoan-viet-tin-to-chuc-dhdcd-toi-lan-3-van-bat-thanh-vi-co-dong-khong-tham-du-737-1190531.htm