Chứng Mỹ lập kỷ lục mới

Nhìn mà thấy thèm nhỉ

https://vnexpress.net/chung-khoan-my-lap-ky-luc-moi-4268840.html