Chuỗi ngày bán ròng của khối ngoại có thể sớm đảo ngược

Báo cáo chiến lược đầu tư tháng 2/ 2024 của Chứng khoán Rồng Việt ( VDSC ) cho biết hoạt động bán ròng liên tục của nhóm nhà đầu tư nước ngoài tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là một trong những lực cản khiến thị trường có vận động kém tích cực trong suốt quý 4/ 2023.
Tuy nhiên, nhiều khả năng động thái này sẽ thay đổi trong giai đoạn tới. VN - Index đã có một khởi đầu đầy tích cực cho năm 2024 với mức tăng 3% trong tháng 1/ 2023, khi dòng tiền bắt đầu tập trung ở ngành ngân hàng, hỗ trợ đáng kể bởi sự quay trở lại của nhà đầu tư nước ngoài và sự tăng trưởng 22% của lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết trên cả 3 sàn trong quý 4/2023. Ngành ngân hàng là động lực dẫn dắt chính cho mức tăng trưởng 29% của lợi nhuận sau thuế các doanh nghiệp niêm yết trên HSX, bên cạnh sự phục hồi của các ngành nguyên vật liệu cơ bản, dịch vụ tiêu dùng. Dư nợ cho vay ký quỹ và mức tiền gửi nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán ước đạt 169.000 tỷ đồng, tăng 13.

Thông tin chi tiết: https://mekongasean.vn/chuoi-ngay-ban-rong-cua-khoi-ngoai-co-the-som-dao-nguoc-post31705.html#31705|zone-highlight-20|0

4 Likes