Chuyện của POW 2022 thiếu điện làm khí LNG

Con hàng rẻ nhất trong Vn30

Tương lai đẹp cho 2022 khi thiếu điện than tăng giá
Pow sẽ khá ngon khi đầu tư khí LNG


image
image

1 Likes

lên thôi

Chuyện của bao :d

Về bờ thôi em bao