Chuyên gia 'chỉ điểm' 5 mã cổ phiếu ngân hàng nên 'vào lệnh' theo thuyết Ngũ hành

BSC công bố báo cáo danh mục khuyến nghị đầu tư theo phong thủy ngũ hành năm 2024, trong đó có 2 mã cổ phiếu ngân hàng. Thuyết ngũ hành trong phong thủy từ lâu đã được ứng dụng phổ biến trong đời sống con người tại nhiều lĩnh vực như tài chính , kinh doanh , bất động sản ,. Theo đó , học thuyết trên được xây dựng dựa theo 5 loại vật chất cơ bản là Kim ( kim loại ) , Mộc ( gỗ ) , Thủy ( nước ) , Hỏa ( lửa ) , Thổ ( đất ) , và giữa ngũ hành nêu trên luôn tồn tại những mối quan hệ tác động thúc đẩy phát triển ( tương sinh ) , hay tác động ức chế lẫn nhau ( tương khắc ).

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/chuyen-gia-chi-diem-5-ma-co-phieu-ngan-hang-nen-vao-lenh-theo-thuyet-ngu-hanh-222825.html

3 Likes