Chuyển hướng hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

Gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31/ 2022/ NĐ - CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước ( NSNN ) có hiệu lực từ tháng 5/ 2022, được ngành Ngân hàng triển khai hết sức nỗ lực triển khai để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận, nhưng tiến độ giải ngân rất thấp. Đến cuối tháng 10/ 2023, gói này mới giải ngân được 873 tỷ đồng ( chỉ đạt hơn 2,3% so với mục tiêu 40.000 tỷ đồng ). Nhiều ý kiến đề xuất chuyển nhanh số tiền chưa được giải ngân sang mục đích chi khác. Điều kiện cho vay khó khăn là trở ngại lớn nhất đối với các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục tiếp cận khoản vay theo gói hỗ trợ lãi suất 2%. Nhiều doanh nghiệp than phiền, đối tượng thụ hưởng khó đáp ứng được yêu cầu về thủ tục hành chính. Thời gian hỗ trợ ngắn không giải quyết được bài toán khó khăn của doanh nghiệp. Đối với khách hàng là hộ kinh doanh lại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/chuyen-huong-ho-tro-doanh-nghiep-phuc-hoi-188231119090014238.chn