CII hơn cả mong đợi! Sẽ lại chuỗi tăng Ce tiết cung với cái tin bị media ỉm đi từ 11/01/2022 đến nay

Cty Bình Minh đã nộp dần từ ngày 11/01/2022 với lô 3 - 9 rồi nhé. Đây chỉ là 1 trong số các Ủy nhiệm chi, đến hôm nay là hạn chót thì đã có Ủy nhiệm chi cuối cùng hoàn tất 50% giá trị trúng đấu giá rồi nhé. Còn tại sao nộp dần từ 11/01/2022 mà media lại ỉm đi thì tự hiểu nhé!!!

1 Likes

Theo dõi

photoshop

Thôi đừng lôi mấy cái bỏ cọc TT và mấy cái tin nhảm ra nữa đi ông. GIá này phản ánh thái quá cái bỏ cọc TT rồi.

1 Likes

hạn thanh toán là 6/2 nhưng nguyên cả ngày 5/2 6/2 và 7/2 không 1 media nào đưa tin dù là bỏ cọc hay không bỏ cọc. Nghe ngóng thì thấy bảo áp lực chính quyền nên mới bỏ, còn nhà a thừa tiền, không thiếu. Bây giờ lại ra thêm tin là chưa chắc bỏ cọc, chỉ là xin không triển khai dự án, đúng là media giờ rẻ rách thật sự.